7 dingen die God wil dat uw kinderen weten

Kinderen staan ​​tegenwoordig in een heel andere wereld
dan toen ik een kind was,
en misschien zelfs al sinds je een kind was, zijn er zo veel…
Er zijn al deze elektronische dingen en schermtijd
en sociale media, en er is de druk.
En dan zijn er de laatste tijd al die pandemische dingen
Daarbovenop.
Maar tegelijkertijd verandert God nooit.
En Hij heeft dingen die Hij wil dat onze kinderen weten.
En we gaan het hebben over zeven van die dingen.
Maar eerst, Amy, hebben jij en je man vier dochters,
je hebt een hart voor kinderen,
maar je hebt een hart voor deze generatie kinderen.
Ik bedoel, een hart van God,
een roeping van God. Hoe kwam dat?
AG: Ja. Nou, bedankt dat je me hebt.
Ik ben in de kerk opgegroeid.
Mijn ouders maakten deel uit van een kerkfabriek
en ze waren niet op het personeel,
maar ze hielpen deze kerk te ontwikkelen.
En interessant genoeg was ik de eerste baby in die kinderkamer.
En hier ben ik, begin een nieuwe kerk,
dus het voelt als een volledig cirkelmoment.
Mijn hele leven. Ik heb van de kerk gehouden.
Het is mijn plek waar ik ga.
En ik voel me veilig en ik voel Zijn aanwezigheid.
Maar op een avond waren we aan het bidden in een kerkdienst
en we liepen door de kamer
en dit is pre-service,
en ik had een visioen dat de Heer me net gaf…
Het was een open visie.
Er waren veel gezichten van kinderen, van verschillende kleur,
verschillende maten, verschillende leeftijden,
en ze kwamen net langs me heen als een lopende band,
al hun gezichten.
En het was een moment dat ik me realiseerde
God heeft mij tot deze generatie geroepen.
En weet je, een generatie kan een bepaalde tijd duren,
maar ik geloof dat het een erfenismoment is.
Dit is niet alleen generatie, het is generatie op generatie.
BD: Nou, laten we er meteen in springen.
Zeven dingen die God wil dat uw kinderen weten.
De eerste, we gaan in het diepe springen.
AG: Oké! BD: Hoe profeteren?
Ik bedoel, dat is iets dat volwassen christenen kan intimideren
die God al heel lang kennen.
Wat bedoel je met kinderen die kunnen profeteren?
AG: Wel, 1 Korintiërs 14:3 zegt dat wanneer we profeteren,
het is opbouw, vermaning en troost voor de mens.
Dus we leren kinderen, want dat zijn grote woorden.
Wij leren kinderen, hoe doe je dat?
met vermaning, opbouw en troost?
Dus we zeggen dat ons team thuis dit soort taal heeft gebouwd,
“Altijd opgebouwd, altijd opgewekt,
en breng ze altijd dichter bij God.”
Dus als we iets zeggen dat God tot ons spreekt
en ik begin simpel. Je gaat naar Gods Woord:
Wat zegt Gods Woord over ons of tot ons?
Wat zijn Zijn beloften?
En we kunnen dit in elkaar profeteren.
Dus we willen elkaar opbouwen.
We willen elkaar opvrolijken,
en we willen dat ze dichter bij God komen.
We willen dat ze uiteindelijk liefhebben en meer van God willen
wanneer we over hen profeteren.
BD: Heb je kinderen dat in groepen zien doen?
AG: Absoluut.
Dit doen we op een normale dag
dagelijkse basis in de kerkdienst met onze kinderen.
En we hadden een klas van vier jaar
3:24
waar we tijd vrijmaken om de kinderen te vragen,
“Hoor je God iets tegen je zeggen?
over een bepaald kind in deze kamer?
En als je dat hoort, laat het ons dan weten.
En laten we dat kind vertellen wat je van God hoort.”
Dit is een moment waarop we ze echt lesgeven
zodat ze fouten kunnen maken. Ze kunnen verschillende dingen horen
en we mogen ze daarin coachen.
Het doel is om ze altijd door de waarheid te wijzen.
Wat zegt God?
Wat is God aan het doen? En gewoon zeker weten
dat ze op die momenten echt van God horen.
Dus deze kleine jongen. We hadden een meisje op bezoek
voor de allereerste keer – alweer,
dit zijn kinderen van vier jaar.
En deze kleine jongen had een woord voor haar.
En hij zei: “Ik wil je gewoon zeggen,
Gefeliciteerd met je verjaardag en ik wil dat je het weet
dat je ouders zoveel van je houden.
Ze willen je gewoon knuffelen en vieren
en geef je een feestje.”
En dit kleine meisje begon te huilen alsof er iets is dat haar op dit moment beweegt,
en ze praatte er niet echt over met de klas.
En we moedigen de jongen gewoon aan.
“Dat was geweldig. Je hebt geweldig werk geleverd.”
En we zeiden tegen dit kleine meisje: “God houdt zoveel van je.”
Dus toen de ouders haar kwamen ophalen,
waarvan we aannamen dat het haar ouders waren,
we vertelden haar, de ouder, de moeder,
wat er gebeurde en wat God had gezegd?
door deze kleine jongen. En de moeder had gezegd:
‘Eigenlijk is ze een pleegkind.
En deze week is ze jarig en zitten haar ouders in de gevangenis,
dus ze zullen niet bij haar zijn.”
Dus dit betekende waarschijnlijk veel voor haar om te horen.
BD: Absoluut.
Deze kleine jongen hoorde van God.